УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МАРС

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МАРС дава енергичен и амбициозен характер, оригинален и изобретателен ум – жив, интуитивен, способен да се бори с най-големите трудности, плодоносен, ум – склонен към открития, които ще донесат пълен успех. Електричество, авиация, неизследвани източници ги привличат изключително. Тези съчетания са едни от знаците на пионерите на епохата на Водолей, когато науката и откритията ще достигнат до такава висота, за каквато днес не може дари да мечтаем. Но тези копачи на блянове са така практични, енергични, предприемчиви до степен за осъществяване на техните блянове. Те имат обширно зрително поле и благородна натура, която ги издига над долните разграничения по религия, раса и пр. Те признават на всяко човешко същество правото да притежава божествена искрица, която е основата на всемирното братство. Техните схващания са универсални. Заради това ги смятат за мечтатели, заради това околните не ги разбират.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply