Уран в РИБИ

Уран в РИБИ показва изтъкнат вкус към окултните изкуства и голям напредък в тях. Това съчетание прави лицето безгрижно, изложено на непредвидени нещастия, скандал или самоубийство.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply