УРАН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЮПИТЕР

УРАН В ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЮПИТЕР дава указания, подобни на добрите съчетания, но тяхното влияние не ще бъде достатъчно решително, особено ако една от планетите е наранена или слаба по знак. В тези случаи дадените наклонности ще бъдат по-скоро както при лошите съчетания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply