УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР дава на родения импулсивна природа, която действа в ущърб на своите приятели. Това положение предопределя загуби от спекулации и съдебни спорове, чести промени на местожителството, загуба на приятели и на добро  име.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply