УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ СЪС САТУРН дава непочтен, без скрупули и буен характер. Пристъпите на гняв са внезапни и изтощават лицето, което се определя като много ексцентрично, лениво, лукаво, същинска напаст за обществото. Тези съчетания показват хронични или неизлечими болести според знака, в който се намират. Ако обаче другите указания от звездослова са добри, влиянието на едно само съчетания ще бъде толкова неблагоприятно.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply