Сатурн в V дом

Сатурн в V дом, ако е в добро съчетания със Слънцето или с Юпитер, ще бъде благоприятен за спекулации в областта на къщи, ниви, земи, мини. Това положение предоставя  и възможност на лицето да заеме висока държавна служба в областта на образованието. Ако Сатурн е наранен, следват неприятности, несполуки в любовта през ранната младост. Възможно е лицето да се привърже към много по-възрастна личност, което ще намали броя на децата, предвещава дори тяхната смърт и още грижи и скърби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply