Сатурн в VІ дом

Сатурн в VІ дом, ако е добре поместен, дава на лицето възможност да ръководи служащи и работници по най-щастлив начин, защото е спокойно и уравновесено, твърдо и сериозно

Ако Сатурн е наранен в VІ дом, показва множество заболявания и ако е в слаб знак като Дева, лицето е застрашено да остане постоянно болно. Видът на основната болест се познава по знака, който се намира на върха на VІ или ХІІ дом, но при такива хора се явяват обикновено и тежки усложнения. Заедно с това, човек с наранен Сатурн среща големи трудности при намиране на работа, животът му е труден, дори и когато може да работи – е неспособен да припечелва.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply