Сатурн в VІІ дом

Сатурн в VІІ дом означава, че съпругът ще има сатурнови качества: непорочност, скромност, такт, мъдрост, икономия, които ще бъдат от голяма полза за родения. Това е положение – благоприятно за забогатяване. Но ако Сатурн е наранен означава, че съпругът ще е с мрачен характер и с мрачно настроение, винаги готов да противоречи и да противодейства. „Не прави това!” е винаги на устата му.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply