Сатурн в ІІІ дом

Сатурн в ІІІ дом, когато е добре съчетан, дава сериозен, умерен, разсъдлив и съзерцателен ум, благоразположение към науката и към всичко, което е сериозно. Когато Сатурн е наранен, предвещава неприятности между братя и сестри, опасности по време на пътуване, протакане, разочарования от възпитанието, изпълва духа с черни мисли, предчувствия и нерешителност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply