Сатурн в ІХ дом

Сатурн в ІХ дом, когато е добре съчетан, дава задълбочен и съзерцателен ум, насочен към юриспруденция, други науки, философия, физика и метафизика. Това е блестящо положение за председател на сдружение или директор на учебно заведение, съдия или пък духовник. Такива хора проправят сами пътя си в живота. Успехът им зависи от съчетанията им в звездослова и избраното от тях поприще. Когато Сатурн е наранен, лицето става прекалено набожно и тесногръдо, критично и саркастично. То ще претърпява скърби и загуби в  съдебни дела, изложено е на опасности при пътуване и на неприятности в чужбина.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply