Сатурн в Х дом

Сатурн в Х дом дава действена природа, самоуверена и амбициозна. Това положение дава ръководители в индустрията, банките и служби, свързани с високи отговорности. Когато Сатурн е наранен или пък в по-слаб знак, на лицето също е предвидено издигане, но това става чрез потайни машинации, с осъдителни или най-малкото – нежелателни средства. Сатурн в Х дом доведе Наполеон до пропадане!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply