Сатурн в ТЕЛЕЦ

Сатурн в ТЕЛЕЦ дава на лицето бавен говор, спокойна натура, бавна – при вземане на решения, но твърда – при веднъж поето решение. Лицето е въздържано при всички изпитания. Сатурн, когато е наранен в Телец – специално Меркурий, причинява недъг в изговора, буен характер, парични затруднения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply