Сатурн в СТРЕЛЕЦ

Сатурн в СТРЕЛЕЦ дава милосърдие и човеколюбив характер. Тук се съединяват добрите сатурнови качества с добрите юпитерови качества, заради това лицето привлича към себе си всеобщо уважение. Обаче, нараненият Сатурн прави лицето превзето, цинично, саркастично, с амбиции за високи служи само с оглед на най-личните си интереси. Това положение засяга дробовете и лицето трябва да се пази от настинки.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply