Сатурн в РИБИ

Сатурн в РИБИ води към успехи в тиха среда и заседнал живот: лаборатории и изследвания. Но когато Сатурн е наранен, има опасност от затвор или уединение вследствие на болест. Лицето ще си създаде много неприятели, които ще го преследват постоянно и безмилостно.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply