Сатурн в РАК

Сатурн в РАК е винаги слаб, следователно качествата, които той обикновено носи, срещат трудности при проявлението си. Все пак, той дава бистър разсъдък при разпоредби с къщи, мини, земи и ако лицето е вложило в такива предприятия пари, ще спечели. Ако Сатурн е наранен, означава скърби в семейството – мъка от мълчалив съпруг, който трови радостта, възпира най-основателните искания. Също така, ако лицето няма воля да победи лакомията си, ще стане жертва на хронично преяждане.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply