Сатурн в КОЗИРОГ

Сатурн в КОЗИРОГ е мощен и неговите качества са силно изтъкнати: искреност, непоколебима честност, голяма упоритост. От това следва, че хората с това положение, въпреки всякакви препятствия, достигат до окончателни и големи успехи. Ако Сатурн е наранен, лицето е с мрачен характер и гледа черно на живота. Ще бъде потайно, лукаво, недостойно за доверие; чувството за неудовлетвореност може да доведе и душевно разстройство.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply