Сатурн в БЛИЗНАЦИ

Сатурн в БЛИЗНАЦИ дава на лицето углъбен, разпоредителен, склонен към наука ум, способност към приспособяване спрямо обстоятелствата и спрямо всички трудности в живота. Любовта към математиката е добре проявена. Ако лицето има предразположение към писателство, ще се стреми към най-сериозни сюжети, като индустрията и механиката. Когато Сатурн е наранен, лицето ще има неприятности с братя и сестри, със закони, а също ще бъде изложено на опасност през време на пътуване, но за кратко време. Това съчетание предизвиква белодробни заболявания, лицето трябва да се пази от настинки.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Сатурн в БЛИЗНАЦИ”

  1. 1restriction says:

    3culprit…

Leave a Reply