Сатурн в ВОДОЛЕЙ

Сатурн в ВОДОЛЕЙ дава любезен и симпатичен характер, ясно и смислено изразяване, разбиране на деловите отношения. Роденият ще свърже приятелство с възрастни хора, които ще му помогнат за издигане в обществото. Но когато Сатурн е наранен, лицето е потайно и лукаво, гледа на другите като на плячка, злоупотребява с доверие и приятелство. Това положение дава склонност към болести на сърцето и разширяване на вените.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply