Планетни октави – въведение

Преди да се изследва влиянието на Уран и Нептун в различните знаци и домове, уместно е да изучим отношенията им с Венера и с Меркурий, които са техните по-ниски октави. Различни астролози са установили по пътя на разума и на наблюдението, че тези отношения са действителни. Техните заключения им правят чест! Но понеже им липсвало философско обучение – по някои въпроси се е дошло до объркване. Ние ще обясним тук тези въпроси, за да могат тези, които изучават изотеричната философия, да установят как тези данни с философията на западната мъдрост. Ще установим още, че Уран е по-горна октава на Венера, а Нептун – по-горна октава на Меркурий.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply