Планетни октави – въведение 5

Между небесния дух и виталния дух, от една страна и техните успоредици – физическото и виталното тяло, от друга страна се намира човешкият дух.

Лъчите на Уран създават постепенно втори гръбначен стълб, издигайки все повече и повече любовта на Венера и превръщайки я от плътска – в алтруистична любов.

Това е тайната на начина, по който посветените образуват ново тяло без да се превъплътяват. Някога всички хора ще достигнат до тази точка на усъвършенстването като духовни хермафродити. Ние не ще бъдем повече „малко по-ниско от ангелите”, които се създават по подобен начин; ние ще бъдем тогава по-високо от ангелите, защото ние ще имаме ум и разсъдък, които на тях им липсват, а ще имаме още и пълна творческа възможност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply