Планетни октави – въведение 3

Меркурий е свързан с разума и интелигентността, на него се приписва контролът на нервната гръбначно-мозъчна система, която е средство за предаване между въплътения дух и външния свят. Тъй като Нептун означава под- и над- човешката интелигентност, които живеят и се движат в духовните области на вселената, но работят с нас на физическа основа, докато Меркурий означава интелигентност, съсредоточена в земния свят, в който ние живеем от раждането до смъртта. Затова може именно да се каже, че Нептун е октава на Меркурий, но всичко това има още по-дълбок смисъл. Ако ние отворим учебник по анатомия или физиология ще видим, че гръбначният мозък има надлъжни бразди, които го разделят на три части, окръжаващи кухата тръба – управляваща всяка една от йерархиите, които са тясно свързани с нас: лунната, урановата и меркуриевата, от които доминира една – според степента на развитието на индивида. В канала на гръбначния стълб запалва огъня на духовното начало, чрез което човешкият ум може да пробие буталото на плътта, за да се свърже с отвъдното. Лъчите приемат най-различен цвят, според степента на възбудата в гръбначния мозък. По време на детството на човечеството съзидателната сила, която сега е отправена навън, е била употребявана навътре, за устройство на органите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply