НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН

НЕПТУН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН СЪС САТУРН облагоприятства успех в сделки и лицето ще прояви честност, решителност, самоувереност, ще спечели доверието на околните. Влиянието е още в областта на задълбочаване в окултни науки, изкуство и в обикновената практическа деятелност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply