НЕПТУН В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МАРС

НЕПТУН В ПАРАЛЕЛ, СЪВПАД, КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С МАРС е съчетание, което дава груб и чувствен характер, импулсивен и сприхав, войнствен и своенравен на думи и на дела. Лицето – крайно невъздържано, е способно да се контролира само в някоя посока, където го водят неговите страсти. Това съчетание дава фанатизъм, който ще се прояви на религиозна или на противорелигиозна почва. При съответни обстоятелства – то може да стане жертва на безплътни духове, които ще го безпокоят или ще си служат с него като медиум. Тези съчетания дават също склонност към въставане срещу законите, участва в заговори на анархисти срещу устоите на обществото.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply