НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР

НЕПТУН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЮПИТЕР. Това положение дава липса на контрол върху чувствата, прави от лицето склонен към хистерични смущения човек. В материално отношение има опасност от измами или клевети.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply