Марс в VІ дом

Марс в VІ дом дава пъргав работник, енергичен и способен да се издигне до високо подчинено положение. Колкото по-голяма важност придава на дейността си, толкова повече ще има успех. Да не се впуска в сделки за своя сметка, защото хората с Марс в VІ дом преуспяват предимно като служители. Това положение увеличава жизнеността и ако поради други планетарни влияния лицето бъде изложено на болест, динамичната и възстановителна способност на Марс ще премахне отровите в организма. Когато Марс е наранен, има опасност от спорове и неприятности със служители, подчинени, работодатели.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply