Марс в VІІІ дом

Марс в VІІІ дом носи материални облаги от брак или наследство. При сделки – положението е благоприятно. Когато Марс е наранен в VІІІ дом, материалното благосъстояние запада вследствие на брак от разточителство на съпруга, вследствие на сдружавания и съдебни процеси. Роденият трябва да е сигурен, че ще загуби. Хората с Марс в това съчетание не трябва да бавят завещанието си, понеже ще ги изненада внезапна смърт.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply