Марс в ІІІ дом

Марс в ІІІ дом дава изтънчен, блестящ, буден ум; широка инициатива и строителни възможности; способност да се отговаря бързо. Но когато Марс е наранен – идват произшествия при къси пътувания; лицето ще е свадливец и това ще му донася неприятности с неговите братя и сестри. Такива хора са зли.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply