Марс в ІХ дом

Марс в ІХ дом дава широки, свободомислещи идеи. Такива хора обичат скитническия живот и извличат полза от промените. Имат ясен, бърз и проницателен ум, а също убедителен начин на излагане на собствените си възгледи. Те са отлични пропагандатори. Ако Марс е наранен, лицето ще бъде прекалено набожно, фанатично – същински бяс. Тези хора не трябва да пътуват, но да остават в родното си място, защото на всяко друго място ще бъдат приети зле.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply