Марс в Х дом

Марс в Х дом е от най-добрите признаци за успех в живота, защото дава амбиция и ентусиазъм. Лицето ще превъзмогне всякакви пречки. Това положение предсказва способност в ръководство и способност в подчинение. Лицата с това положение преуспяват най-вече в марсовите занятия, където се борави с огън и желязо: инженери, механици, кроячи, хирурзи и пр. Когато Марс е наранен, дава същата амбиция и решителност, но липсва разсъдливост. Лицето ще иска да надмине себе си и поради това ще възбуди около себе си много неприятели, които ще подготвят неговия провал и провал на доброто му име. Това положение излага на злополуки и наклеветяване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply