Марс в ХІ дом

Марс в ХІ дом създава водачите на обществените слоеве, ентусиазирани любители на удоволствията, привличащи много марсианци и спортисти. Това дава енергия и жар за осъществяване на желанията, надеждите и възгледите. Но ако Марс е наранен, тези хора ще бъдат с прекомерно честолюбие, дразнещо техните приятели. Ще останат непопулярни и изложени на грешки при стремежите си за осъществяване на своята амбиция.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply