Марс в СКОРПИОН

Марс в СКОРПИОН дава буден и здрав разсъдък, грубост в обноските и безразличие към нежните чувства на другите. Поради това, тия хора на първо време предизвикват омраза, докато се привикне към тях и се разбере, че те не са толкова свирепи, колкото изглеждат. Те са остроумни, много способни в механиката, с несъмнена смелост, неизчерпаема енергия, с която преминават всички препятствия и достигат крайната цел. Те са твърде себелюбиви и готови да пожертват всичко, което им се препречи. Те са отлични като агенти на полицията, войници, хирурзи, способни да изпълнят всичко, което изисква авторитетна разпоредителност или употреба на остри инструменти. В звездослова на жена това съчетание показва, че съпругът й може да печели много пари, но и ще харчи твърде много, защото е щедър. Означава също и наследство.

Нараненият Марс дава най-лошата страна на страстната природа на родения, води го към полови прекалености или към онанизъм, които изчерпват неговата жизненост. Ако не се поправи, изложен е на преждевременна смърт. В звездослова на жена това положение означава, че съпругът й ще прахоса парите си за свое лично удоволствие. Раждането ще е за нея опасно събитие. И за двата пола Марс в Скорпион показва свадлив характер и злоезичие.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply