МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР

МАРС В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ЮПИТЕР. Характерните черти на Юпитер – консервативност или достойнство, свързани с огъня на Марс дават ентусиазъм и способност да се предава този ентусиазъм и на другите. Това положение дава благороден, почтен, искрен характер. Подходящ за финансови сделки, осигурява известност и успех, привързаност към спортовете и към пътуването. Марс управлява хемоглобина на кръвта; добрите съчетания на Марс и Юпитер дават повече червени кръвни телца. Такива хора се радват на много добро здраве.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply