Марс в РАК

Марс в РАК дава независим и смел характер, склонен да въстава срещу всяко насилие; привързаност към домашното огнище; прави лицето производително и склонно да събира всичко, което съставя лукс и удобство. Хората с това съчетание упражняват изключителна власт над близките си в семейството. Предприемат много неща, за да ги изоставят изведнъж. Накърненият в Рак Марс причинява семейни недоразумения, постоянни караници, остри сцени, промяна на жилището, възпаление на стомаха, смущения в храносмилането, злополуки с пожар, както и други злополуки с огън.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply