Марс във ІІ дом

Марс във ІІ дом показва широка душа, щедрост, бързо забогатяване, финансови успехи – свързани с употреба на огън или сечива от желязо, материални придобивки чрез брак или завещание. Обаче, макар богатството да идва лесно и бързо, лицето не ще се поколебае да го пръска, защото е щедро, обича удобствата и удоволствията.

Когато Марс е наранен във ІІ дом или богатството ще дойде бързо – както при добрите аспекти, или лоши аспекти ще доведат лицето до луда екстравагантност, дързост при боравенето с пари, с неизбежния резултат – загуби, дори пълна сиромашия. Богатството може да бъде губено и припечелвано много пъти, но тези хора не се обезсърчават. Както бързо падат, така и бързо се издигат.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply