Марс във ВОДОЛЕЙ

Марс във ВОДОЛЕЙ – когато е добре съчетан, дава духовност и интуиция, остроумие и оригиналност, предприемчивост и амбиция, неуморимо трудолюбие за осигуряване на успех в избраното поприще. Лицето също така ще свърже приятелство с хора, които ще му помогнат да осъществи своите надежди и пожелания. Тези хора са твърде способни в механиката и в нещата – свързани с електричеството. Те успяват като ръководители, функционери или служители в човеколюбиви сдружения или общополезни дружества.

Марс – наранен във Водолей прави родения твърде независим, а също важен, презиращ всякакъв авторитет, бърз при говорене и в отношенията си с другите, злобен до най-висока степен, ако не му се засвидетелства внимание и почит, каквито той смята, че му се дължат. Тези мъчнопоносими хора се карат често с околните, изложени са на загуби от хазарт и спекулации. Марс – наранен във Водолей, предразполага към смущения в зрението, защото Водолей управлява етера. Поради възвратното действие на противния знак – Лъв, може да се яви сърцебиене.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply