Марс във ВЕЗНИ

Марс във ВЕЗНИ дава пламенен, убедителен, любвеобилен характер, привличан силно от противния пол, поради което лицето е изложено на преждевременен брак. Дава също въодушевена любов към изкуството; осигурява известност в обществото. Това е отлично съчетание за хората на закона, защото ще ги облагодетелства; общо взето – указание за добро здраве. Марс, наранен във Везни, дава на лицето лоша слава, излага го на критики и препятствия, на публични скандали – поради невярност в любовните отношения, защото Марс във Везни винаги привлича противния пол и ако е наранен – показва пламенна и непостоянна природа, от което произтича неизбежното неудобство да се играе с чувствата на другия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply