ЮПИТЕР В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ

ЮПИТЕР В СЪВПАД, ПАРАЛЕЛ, СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С МЕРКУРИЙ дава весел и оптимистичен характер, умът е с голям кръгозор и много гъвкав. Такива хора не вземат прибързани решения, чакат, за да обмислят и накрая вземат неотменими решения. Лицето ще има успехи в областта на литературата и правосъдието и ще е уважавано. Тези съчетания са благоприятни за лица, които пътуват. Те осигуряват здраве, богатство и мъдрост.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply