ЮПИТЕР В СЕКТИЛ, ТРИГОН, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА

ЮПИТЕР В СЕКТИЛ, ТРИГОН, ПАРАЛЕЛ ИЛИ СЪВПАД С ЛУНАТА дава на родения оптимистична, благородна природа – отворено сърце, почтеност, честност, благосклонност, което го прави популярно. Тези съчетания укрепват ума и тялото, което довежда до мощна лична привлекателност, с която може да си служи дори при лечение на болни. Ще има високо издигнат идеал и плодотворно въображение. Прибавете и способност към обогатяване, което ще се увеличава непрекъснато.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply