УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА

УРАН В СЕКСТИЛ ИЛИ ТРИГОН С ВЕНЕРА дава издигане на интелекта, интуитивна възприемчивост, голямо и живо магнетично влияние – особено върху противния пол. Това съчетание дава многобройни и полезни приятели. Вдъхва любов към изкуствата, указател е за щастлив брак, сключен в най-ранна възраст или внезапно. Понякога означава за лицето и платоническа любов.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply