УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ ПРОТИВОСТОЕЖ С ЛУНАТА прави лицето ексцентрично и твърде чувствително: то е същински подвижен барутен погреб, готов да избухне всеки миг; властно, самодоволно, непоносимо избягвано от всички. Ако е работодател – никой не иска да бъде при него; ако е служащ – никой не иска да го държи при себе си. Не се задържа дълго на едно място: или го изпъждат или напуска мястото си по най-дребен повод. Лица с тези съчетания имат склонност към окултизъм, но не постигат успехи, поради ексцентричността си. Както другите съчетания на Уран с Луната, така и квадратурата и противостоежа показват тайни връзки или на лицето, или на неговата съпруга. Ако съчетанието е в VІІ дом в звездослова на мъж жената ще бъде невярна и ще последва публичен скандал, следван вероятно от развод. Лошите съчетания на Слънцето с Уран дават подобни указания в звездослова на жена

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply