УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ дава на лицето бърз, проникновен, импулсивен ум, също така гневлив и избухлив. То решава и действа бързо, без да обмисля, поради което навлича на себе си и на другите големи неприятности. Такова лице не е за съдружник. Скарано е с искреността, никога не казва истината, преувеличава и преиначава нещата и това е за него естествено и дори необходимо. Езикът му е по-язвителен от отровата на пепелянката. Околните се плашат от него, мразят го и го отбягват. Истински грубиянин, той се стреми винаги да руши, да се налага и не допуска никой да му пречи. Тези наклонности могат да бъдат видоизменени от други аспекти, но като това не става, лицето е опасно за обществото.
Ако Марс или Меркурий са поставени в VІ или ХІІ дом, или в някое друго положение, което влияе зле на здравето, има опасност за слабост на нервите или за лудост.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ”

  1. 3correlated says:

    1checking…

Leave a Reply