УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ

УРАН В КВАДРАТУРА ИЛИ В ПРОТИВОСТОЕЖ С МЕРКУРИЙ предрича неуравновесеност или анархия с крайни идеи относно рушенето на обществото и преустройството на обществото. Безумството на такива хора проличава още в момента, когато излагат идеите си пред публиката. Езикът им е груб, както са груби и мерките, които препоръчват. Каквито и способности да имат, употребяват ги за непостижими цели, поради което скоро ги изоставят.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply