Слънцето – разпределител на живота

Слънцето, което е центърът на нашата вселена, е признато от всички като разпределител на живота – дори и от тези, които не вярват в нищо свръхфизическо. Всеки може да установи от собствено наблюдение, че хоризонталните слънчеви лъчи ни действат сутрин не така, както перпендикулярните лъчи по обяд; че през лятото слънчевите лъчи носят сила, която не само покрива полетата със зеленина, но влияе и на човешкия темперамент, придавайки му жизненост, бодрост, оптимизъм – състояния, малко характерни за мрачните зимни дни; тъжовността на зимния сезон се наблюдава неизменно във физиологическото състояние на народите от крайния север, като ги прави мрачни и сурови, докато народите в топлите пояси са весели и жизнерадостни.

Според звездослова, ъгълът на всеки планетен лъч в мига на раждането предопределя насоката на живота, съобразно възбудата, която създава този лъч. Ако детето е родено по обяд, когато Слънцето е в зенит, то се определя за десетия дом на звездослова и ще има предопределено високо служебно положение. Ако раждането е в полунощ, когато Слънцето е в точно обратната точка на рожденото място, детето ще се определи към четвъртия дом и ще притежава озарена старост.

Има три злочести ъглови положения на Слънцето:

- родените малко след залез Слънце са от шестия дом, което показва болести;

- при раждане към средата на следобеда Слънцето е в осмия дом, където действат силите на смъртта;

- когато раждането е малко след изгрев Слънце, действа дванадесетия дом, който е вратата на скърбите – в този случай детството е изпълнено с грижи от всякакъв род.

При съмнение относно асцендента, когато е по-вероятно Слънцето да е в ХІІ дом, асцендентът може да се изчисли, като се разпита лицето, дали по време на неговото детинство родителите му не са прекарали редица години в бедност – в случай, че всички други събития в звездослова съвпадат.

Когато Слънцето е преминало постепенно през ХІІ дом и е стигнало до Асцендента, нещата започват да се променят за определената личност и премине ли Слънцето във ІІ дом, това ще бъде зората към ера на материално благосъстояние. Но тъй като то е установено предварително, Слънцето в ХІІ дом – точно над асцендента, влияе общо взето неблагоприятно на семейното огнище на детето през първите години. Ако знакът Риби заема ХІІ дом, причината може да се намери най-често в ленивостта и  пиянството на родителите, които поради това са нехайни към детето си.

Слънцето в благоприятно положение дава следните качества: достойнство, сила на волята, смелост, възвишена гордост, будно чувство за чест и отговорност, което прави лицето достойно за доверие, с изпитана честност, отклоняващо всичко долно, потайно и нередно. Лицето проявява верност към приятели, великодушно е дори към неприятелите си.

Благоприятното Слънце – в подем или при добро съчетание, означава влиятелни и богати приятели и осигурява необходимата материална помощ за постигане на успехи.

Ако Слънцето е наранено и слабо по знак и положение, появяват се противоположностите – недостатъците: самодоволство, бръщолевене, склонност към ласкателство и желание за господство и за рушене (но никаква смелост да се окаже съпротива!); самодоволство, съчетано с долна природа, загуба на жизнена сила, с накърняване на здравето и пъргавината. Когато Слънцето е слабо, не бива да се доверяваме на никого, защото то гледа леко на своите задължения и ги счита за неща, направени за да се пренебрегват. Тези черти обясняват защо такива хора остават винаги в сянка.

Изобщо Слънцето означава покровителите и тези, които ще имат непосредствена власт над човека като съдии, властници и други, та когато той по необходимост влезе в досег с тях, бива приеман благосклонно.

… Като мъжки знак, Слънцето определя съпруга в астрологичната тема на една жена (като женски знак – Луната определя съпругата в астрологичната тема на един мъж). Ако Слънцето е в добра позиция означава, че мъжът ще бъде отличен съпруг; докато ако Слънцето е слабо, с лош аспект или без аспект, това означава тенденция към пренебрегване на семейството.

Слънцето е основният указател за здравето в мъжките теми, а Луната – в женските, но и двете светила са важни. Може да се каже, че здравето на един мъж няма да пострада толкова от лошите аспекти на Луната, колкото от слабото Слънце и обратно – една жена страда повече от лошата Луна, отколкото от лошите аспекти на Слънцето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply