Слънцето в V дом

Слънцето в V дом:

Този дом управлява желанията, удоволствията, децата, възпитанието и известността. Когато Слънцето се проектира тук, облагоприятства всичко посочено, с изключение на децата. То предрича благоразположението на противоположния пол, пълно задоволяване на живота; успехи като учител, публицист или издател. Странното е това, че Слънцето, макар да управлява сърцето, където се зачеват децата, положението му в петия дом е по-малко благоприятно за тяхното раждане, особено ако петия знак, огненият знак на Лъва е на върха на дома – тогава мощната пламенност на влеченията изгаря човешкия зародиш преди да е имал време да се прояви. Тази наклонност се доизменя до известна степен, когато воден знак се намира на върха на V дом. Но когато единият от съпрузите има Слънце в петия дом, децата никога не са многобройни.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply