Слънцето в VІІ дом

Слънцето в VІІ дом:

Съчетанията са често злочести, поради егоизма на съдружниците, но който има Слънце в VІІ дом не би могъл да се оплаче – винаги когато има нужда от съдружник, ще привлече съдружник с високо чувство за чест или (тъй като бракът е най-задушевно съдружие) верен и постоянен другар, на когото можеш да се облегнеш през каквито и да било перипетии на живота.

Тъй като никое земно съкровище не е равностойно на една такава любов, това може би е най-доброто от всички положения на Слънцето. Ако по нещастие лицето е замесено в съдебен спор, Слънцето в VІІ дом ще събуди благоразположението на съдиите и лицето ще добие щастлив резултат.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply