Слънцето в VІІІ дом

Слънцето в VІІІ дом:

Осмият дом е ъгълът, в който действат силите на смъртта. Понеже Слънцето е разпределителят на живота очевидно е, че това положение е извънредно неблагоприятно за лицето. Животът може да дава големи надежди, но често се прекратява преждевременно. Случва се понякога личности с гениални дарби да останат непризнати приживе, но след смъртта те получават слава и безсмъртие, тъкмо поради това положение на Слънцето.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply