Слънцето в ІV дом

Слънцето в ІV дом:

Тук сме в едно от най-неблагоприятните положения на Слънцето, защото роденият е лишен през по-голямата част от живота си от помощта на слънчевото влияние. Поради тази причина, животът му е постоянна и трудна борба. Но тъй като ІV дом управлява края на живота, утешително е да се знае, че последните години ще бъдат озарени от Слънцето на успеха. Тази увереност прави по-леко бремето на живота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply