Слънцето в ІХ дом

Слънцето в ІХ дом:

Това положение прави ума блестящ, вдъхва на лицето възвишени идеали и амбиции, прави го великодушен, примирителен спрямо мненията на околните, благороден и благосклонен, с вродена потребност да търси причината и развитието на нещата, умът се насочва естествено към философията, религията и правото. Тъй като човек винаги изпъква в това, към което има влечение, лицата със Слънце в ІХ дом стават отлични държавници, правни съветници и духовници. Те изпъкват във всяка интелектуална или научна кариера. Тяхната служба ги отвежда често пъти в чужди страни.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply