Слънцето в СТРЕЛЕЦ

Слънцето в СТРЕЛЕЦ:

Това Слънце дава възвишен идеал и благородни пориви, свързани с желанието за извисяване, като безкористно помага за духовното издигане на другите. Роденият със Слънце в Стрелец е добродетелен и човеколюбив, поради което околните го обичат. Често бива отрупван с почести, възлагат му се доверени служби и поръчения от деликатно естество – трудно изпълними! Не би могло да се направи по-добър избор, защото тези хора имат добра душа. Това положение предрича издигане в религиозни, политически и юридически служби, дава интелигентност – мерило за най-важните въпроси на живота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply