Слънцето в РИБИ

Слънцето в РИБИ:

Това положение дава природа, склонна към усамотяване; облагоприятства занаяти, които са скрити от погледа на множеството – в затвори, болници, учреждения за благотворителност и др. Ако лицето предизвиква към себе си вражда на някого, ще бъде осъдено, въпреки всичките си усилия за защита. Тези, които имат Слънце в Риби са силно склонни към психизъм, към медиумизъм и към окултизъм изобщо.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply